Contact us

HONG KONG  香港


 

Email Address: info@mecilla.com

Hong Kong Address:

Mecilla Limited

10/F, North Tower, Kwai Shun Industrial Centre,
51-63 Container Port Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Telephone No.:(852) 2615 0377

Whatsapp:(852) 6995 7160

Wechat ID: Hitprintasia

Fax No.:(852) 2615 0885

Skype: HITPRINT HITPRINT

 

電子郵件地址: info@mecilla.com

香港地址香港葵涌51-63貨櫃碼頭路葵順工業中心10樓北座

電話號碼: (852) 2615 0377

Whatsapp:(852) 6995 7160             

微信號: Hitprintasia

傳真號碼: (852) 2615 0885

Skype: HITPRINT HITPRINT

 

Guangzhou / 廣州

 

Email Addresskay.chan@mecilla.com

Guangzhou Address: Room 406, Hong Kong Fashion Academy, 13 Ligang Rd, Haizhu, Guangzhou, Guangdong, China

Telephone No.:(86) 13268242603

WeChat ID: yeahqiqi 

 

電子郵件地址kay.chan@mecilla.com

廣州地址中國廣州市海珠區禮崗路13號香港服裝學院內406室

電話號碼: (86) 13268242603

微信: yeahqiqi